6.8.3 - Kunngjøring / godkjenning – utenlandsk deltakelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.8 - Lagspill >

6.8.3 - Kunngjøring / godkjenning – utenlandsk deltakelse

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler lagspill og spillere på tvers av landegrensene.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag

6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag

6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill

6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill