6.8.5.1 - NM Lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.8 - Lagspill > 6.8.5 - Pool >

6.8.5.1 - NM Lag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NM Lag arrangeres én gang per sesong, i en arena (eller på to eller flere arenaer når det er behov), og som regel i forbindelse med pinsehelgen (3 dager). Arrangør for NM Lag kan være enten NB eller en medlemsklubb (ved bruk av 2 eller flere arenaer er det normalt også flere klubber som står som arrangør).

 

2.Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.

 

3.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3.2, 6.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

 

4.Hvert lag består av minst tre og maksimalt fire utøvere, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen, alternativt at utøvere spiller en annen disiplin enn i matchen før). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to kamper. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående kamp gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall av én utøver fører til tap av aktuell match og frafall av to utøvere fører til tap av kamp.

 

5.Hver kamp i runde 1 består av tre individuelle matcher, hvor alle møter alle (9 matcher totalt). Det spilles dobbelcup. Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic). Runde 2 (søndag) spilles som dobbeltcup og sluttspillet spilles som enkeltcup, men begge har samme format og består av 3 individuelle matcher, en i hver disiplin.

 

6.Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).

 

7.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

 

8.Dersom 4 medaljer skal deles ut må alle 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 3 medaljer i hver valør til NM Lag. Medaljer til utøver #4 vil bli ettersendt.