6.8 - Lagspill

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.8 - Lagspill

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler reglene rundt lagspill - dvs at flere utøver spiller sammen i lag.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.8.1 - Navn og bekledning

6.8.2 - Spilleberettigelse

6.8.3 - Kunngjøring / godkjenning – utenlandsk deltakelse