7 - Protestbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

7 - Protestbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Hvis en utøver ønsker en avgjørelse av en situasjon, er dommeren den første man henvender seg til. Dommeren vil ta en avgjørelse på grunnlag av all informasjon som han finner passende. Dersom utøveren ønsker å protestere mot avgjørelsen, må han først ta kontakt med hoveddommer og deretter turneringsleder. I enhver vanlig turnering er turneringsleder sin beslutning endelig. I WPA verdensmesterskap VM kan man i tillegg anke til WPA Sportsdirektør, om han er til stede. Et depositum på $100 kreves for en slik anke, og i hendelse av en negativ endelig avgjørelse betales ikke depositumet tapt.

 

En utøver kan be en dommer om ny vurdering basert på en faktisk avgjørelse kun én gang. Ber utøveren om ytterligere en ny vurdering av samme sak, vil det bli behandlet som usportslig opptreden.