7 - Regler/Bestemmelser for rullestolkonkurranser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool >

7 - Regler/Bestemmelser for rullestolkonkurranser

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Kapittelet omhandler spesielle regler for rullestolkonkurranser.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

7.1 - Utøverens kvalifikasjoner

 

7.2 - Regelbrudd som resulterer i feil

 

7.3 - Krav til rullestol