7.1 - NIFs lov

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber  >

7.1 - NIFs lov

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler saker som ligger inn under NIFs lover og bestemmelser.  For oppdatert informasjon og ytterligere informasjon, se lovsidene på NIFs hjemmesider som gir deg den informasjonen du trenger om NIFs lover, forskrifter og bestemmelser

 

Se også mer informasjon i underkapitlene:

7.1.1 - Stiftelsesmøte

7.1.2 - Organisasjonsledd

7.1.3 - Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer

7.1.4 - Søknad om medlemskap

7.1.5 - Representasjonsrett

7.1.6 - Enkeltmedlemskap i idrettslag

7.1.7 - Registrering av enkeltmedlemmer

7.1.8 - Utmelding - tap av enkeltmedlemmer

7.1.9 - Alkohol generelt i idretten

7.1.10 - Alkohol i forbindelse med biljard