7.1.10 - Alkohol i forbindelse med biljard

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.10 - Alkohol i forbindelse med biljard

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB og dets medlemsklubber følger de retningslinjer som er oppført i 7.1.9 - Alkohol generelt i idretten.

 

2.I forbindelse med turneringer i regi av NB eller dets medlemsklubber gjelder generelt alkoholforbud for alle utøvere før, under og etter match, og så lenge som utøveren bærer klubb- eller landslagsdrakt. Inntak er kun tillatt etter at siste match for dagen er spilt, etter å ha blitt slått ut, eller etter  at turneringen er avsluttet. Se også 12.8 (punkt 9).

 

3.For at inntak av alkohol skal være mulig for publikum må arena være atskilt (med tau, gjerde eller bannere) fra det område hvor publikum oppholder seg. Det er absolutt forbudt å innta eller omsette alkohol eller andre rusmidler innenfor arenaområdet.

 

4.Brudd på bestemmelsene vil kunne føre til at arrangerende klubb sanksjoneres.