7.1.2 - Organisasjonsledd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.2 - Organisasjonsledd

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Under NIF hører følgende organisasjonsledd: særforbund, idrettskretser, særkrets/regioner, idrettsråd og idrettslag. Idrettslag og særforbund er NIFs medlemmer.

 

2.Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NIF.