7.1.7 - Registrering av enkeltmedlemmer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.7 - Registrering av enkeltmedlemmer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med Forskrift om medlemsregister vedtatt av Idrettsstyret.