7.1.8 - Utmelding - tap av enkeltmedlemmer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.8 - Utmelding - tap av enkeltmedlemmer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

2.Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.