7.1.9 - Alkohol generelt i idretten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.9 - Alkohol generelt i idretten

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.

 

2.Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

 

3.Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

 

4.Arenakulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På arenaen skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. Se også 12.8 (punkt 9).

 

5.Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohollov med forskrifter og retningslinjer.

 

6.Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht. gjeldende lovverk. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl, men det er forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk.

 

7.Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge, hvilket betyr at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

 

8.Norske utøvere (bosatt og aktiv i Norge) som deltar i internasjonal turnering/mesterskap i utlandet skal forholde seg til norsk lovgivning for idrettsarrangement i Norges selv om lovgiving i vertsland og/eller ansvarlig arrangørs regler tilsier noe annet.