7.3 - Medlemsklubbers rettigheter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber  >

7.3 - Medlemsklubbers rettigheter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Medlemsklubber har rett til å;

 

a.være representert som observatør eller stemmeberettiget i forbindelse med årsmøter, såvel ekstraordinære som ordinære, arrangert av idrettsråd, idrettskrets, eventuelt regionale forbund og NB,

b.delta i alle kurs og seminarer arrangert av idrettskrets, eventuelt regionalt forbund og NB, om annet ikke angis i forbindelse med innbydelse,

c.delta i idrettsråd, idrettskrets, eventuelt regionalt forbund og NB i forbindelse med ting, så vel ekstraordinære som ordinære,

d.nominere utøvere så vel individuelt som i form av lag, for deltakelse i alle de turneringer som NB arrangerer, direkte eller indirekte, og i samsvar med de sportslige retningslinjene,

e.som lokalarrangør å søke om alle de ulike turneringer som årlig gjennomføres i regi av NB. En forutsetning er dog at klubben kan tilby et lokale og en organisasjon som sikrer et vellykket arrangement,

f.fritt arrangere egne turneringer, som ikke er en del av den turneringsvirksomhet som arrangeres i regi av NB. Generelt gjelder dog at disse turneringene bare får være åpne for klubbens egne utøvere, og ikke kan anses å kollidere med turneringsvirksomheten i regi av NB.