8 - Instruksjoner for dommere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

8 - Instruksjoner for dommere

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Dommeren skal ta avgjørelser ut i fra alle faktiske hendelser og i forhold til reglene, sikre rettferdige spilleforhold, melde feil, og gjennomføre andre handlinger i henhold til disse reglene. Dommeren vil stoppe spillet når forholdene ikke tillater rettferdige spilleforhold. Dommeren vil også stoppe spillet når en avgjørelse bestrides. Dommeren vil annonsere feil og andre spesifikke situasjoner når dette kreves av reglene. Han vil svare på spørsmål når dette kreves av reglene i saker som for eksempel antall feil som er begått. Han skal ikke gi råd om anvendelse av reglene, eller i andre situasjoner i spillet hvor reglen ikke krever dette. Han kan hjelpe utøveren ved å hente eller å replassere reken. Om det er nødvendig for støtet kan dommer eller stedfortreder holde lysarmaturen ute av veien.

 

I en disiplin hvor 3-feilregelen vil bli brukt, må dommeren opplyse utøverne når en andre feil oppstår, også når utøveren med to feil kommer tilbake til bordet. Første advarsel er ikke nødvendig etter reglene, men er ment for å forhindre senere misforståelser. Hvis det er en resultattavle som angir antall feil og er synlig for utøverne, tilfredsstiller det kravet til advarsel.