8 - Regler for regionale forbund

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

8 - Regler for regionale forbund

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB har per dags dato ingen regionale forbund men deler inn landet i seks ulike regioner, og gjennomfører hvert år et antall turneringer som er å betrakte som regionale.

 

2.Dersom og når det blir aktuelt for NB å innføre regionale forbund, skal disse først og fremst svare for følgende oppgaver;

 

a.ha ansvar for at NBs statutter, regler og bestemmelser etterfølges regionalt, også i de klubber som sorterer under det regionale forbundet,

b.ha ansvar for koordinering og gjennomføring av regionale turneringer, også nasjonale turneringer på oppdrag av NB,

c.ha ansvar for ulike former for rekrutteringstiltak med tanke på bredde og å få nye utøvere til sporten,

d.identifisere og følge opp talentfulle barn, ungdommer og voksne utøvere, og regionalt arrangere samlinger og treningsleirer for disse, og

e.anordne og gjennomføre kurs regionalt for klubbadministratorer, turneringsledere, dommere og aktivitetsledere/trenere.