8.12 - Innganger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 8 - Definisjoner som blir brukt i reglene >

8.12 - Innganger

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

En inngang er utøverens tur ved bordet. Inngangen begynner ifølge reglene når det er hans tur til å støte, og slutter når det ifølge reglene ikke lenger er hans tur til å støte. I noen disipliner kan utøver velge å ikke støte i spesielle situasjoner når det normalt er hans tur, i hvilket tilfelle utøveren som er igjen på bordet fortsetter å støte (f eks ved push out i 9-Ball). Spilleren som har sin tur til å støte kalles aktiv utøver.