8.14 - Replassering av ball(er)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 8 - Definisjoner som blir brukt i reglene >

8.14 - Replassering av ball(er)

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

I enkelte disipliner kan det kreves at objektballer er plassert på spilleflaten også i andre situasjoner enn ved opplegg. De er sagt å bli replassert (se 1.4 Replassere av baller på fotprikk).