8.15 - Gjenoppretting av posisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 8 - Definisjoner som blir brukt i reglene >

8.15 - Gjenoppretting av posisjon

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Om baller på en feilaktig måte flyttes kan reglene i enkelte disipliner kreve at ballene returneres til sine opprinnelige posisjoner. Dommeren replasserer ballene til opprinnelige posisjoner så nøyaktig som mulig.