8.1 - Bordets deler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 8 - Definisjoner som blir brukt i reglene >

8.1 - Bordets deler

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende definisjoner av deler av bordet refererer til medfølgende diagram.

 

Visse detaljer som eksakte mål og plasseringer finnes i WPA Spesifikasjoner for utstyr.

 

Bordet består av vanteramme, gummivant, spilleflate og hull.

 

Objektballene begynner vanligvis på fotsiden av bordet og køballen vanligvis på hodesiden av bordet. Bak hodelinje er området mellom hodevant og hodelinje, ikke inkludert selve hodelinjen.

 

Gummivantene, vanterammens overside, hullene og hullkragene er en del av vantet. Det er fire linjer på spilleflaten som vist i figuren:

sentrumslinjen går fra midten av hodevantet til midten av fotvantet;

hodelinjen avgrenser fjerdedelen av bordet nærmest hodevantet;

fotlinjen avgrenser fjerdedelen av bordet nærmest fotvantet; og midtlinjen går mellom midthullene.

 

Disse linjene er bare oppmerket som nevnt nedenfor.

 

Vantene kan ha innlegg referert til som diamanter eller siktepunkter som markerer ¼ av bredden og 1/8 av lengden på bordet målt fra spiss på gummivant til spiss på gummivant.

 

På spilleflaten, det vil si den flate og duk-dekkede delen av bordet, skal følgende markeres om de brukes i den disiplin som spilles:

 

fotprikk – der fotlinjen og sentrumslinjen møtes;
hodeprikk – der hodelinjen og lengdelinjen møtes;
midtprikk – der midtlinjen og sentrumslinjen møtes;
hodelinje;

sentrumslinjen mellom fotprikk og fotvant; og

trekantmarkering – enten markeres omrisset eller med innretningsmerker avhengig av disiplin.