8.8 - Objektballer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 8 - Definisjoner som blir brukt i reglene >

8.8 - Objektballer

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Objektballer er de ballene som treffes av køball, vanligvis med hensikt å bli senket i hull. De er normalt nummerert fra en og til det antall baller som kreves for den aktuelle disiplinen. Farger og merking av objektballene er anvist i WPA Utstyrsspesifikasjoner.