9 - 10-Ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool >

9 - 10-Ball

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

10-Ball er en disiplin med melding som spilles med objektballene 1 til 10 og køball. Ballene spilles i stigende numerisk rekkefølge og den lavest nummererte ballen må alltid treffes først for å utgjøre et korrekt støt. Om 10-ballen senkes i et korrekt åpningsstøt skal den replasseres på fotprikk og utøveren fortsetter sitt støt. Kun en ball kan meldes ved hvert støt, unntatt i brekk der ingen ball får meldes (se 9.5 Støt som må meldes).

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

9.1 - Forstøt

9.2 - Opplegg i 10-Ball

9.3 - Korrekt åpningsstøt

9.4 - Partiets andre støt - Push out

9.5 - Støt som må meldes

9.6 - Safe

9.7 - Feilaktig senkede baller

9.8 - Fortsatt spill

9.9 - Replassering av baller på fotprikk

9.10 - Standard feil

9.11 - Alvorlige feil

9.12 - Fastlåst situasjon