9 - Dommerens respons

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

9 - Dommerens respons

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Dommeren skal svare på utøvernes henvendelser med objektiv informasjon, for eksempel om en ball er i trekantområdet, om en ball er bak hodelinje, hva stillingen er, hvor mange poeng er nødvendig for å vinne, om en utøver eller motstander er på feil, hvilken regel som gjelder hvis et viss støt blir gjort osv. Når dommeren blir spurt om en avklaring av en regel, vil han forklare gjeldende regel ut fra beste evne, men enhver feilinformasjon av dommeren vil ikke beskytte en utøver fra håndhevelse av de faktiske reglene. Dommeren må ikke tilby eller yte noen subjektive meninger som vil påvirke spillet, som for eksempel om et korrekt treff kan oppnås basert på et bestemt støt, om en kombinasjon kan lages, eller hvordan bordet ser ut til å virke, osv.