9 - Hullåpninger og mål

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner >

9 - Hullåpninger og mål

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Bare endelapper («facings») med minimum 1,5875 mm (1/16 inch) til maksimum 6,35 mm (1/4 inch) tykkelse kan benyttes i hullenes åpning. WPAs foretrukne maksimal tykkelse for endelapper er 3,175 mm (1/8 inch). Endelappene skal ha samme tykkelse på begge sider av hullene. Endelappene skal være laget i ekstra forsterket materiale og skal limes direkte på gummivantet og vanterammen for å unngå forskyvninger. Endelappene skal være noe hardere enn det som gjelder for gummivantene rundt bordet.

 

Hullåpning på poolbord måles mellom de to motstående spissene på gummivanten, hvor vantens retning endres i retning mot hullet. Dette kalles munning.

 

Munning hjørnehull: mellom 11,43 cm (4,5 inches) og 11,75 cm (4,625 innings).

Munning midthull: mellom 12,7 cm (5 inches) og 13,0 cm (5,125 inches).

Åpningen på midthull er tradisjonelt 1,27 cm (1/2 inch) videre enn for hjørnehull.

 

Vertikal vinkel for hull skal være mellom 12° til maksimum 15°.

 

Horisontal kutt vinkel: vinkelen må være lik på begge sider av hullets inngang. Kuttvinkelen på gummivantet og vanterammen for hjørnehull (gjelder inngangen fra begge sider) skal være på 142° (+). Tilsvarende for midthull skal være 104° (+).

 

Innløpet i hullet males fra midten av en tenkt linje mellom de to motstående spissene på gummivantene, hvor vantenes retning endres i retning mot hullet, til skiferskivens vertikale hullkant (dryppkant). Innløpet inkluderer hullkantens runding.

 

Hjørnehullets innløp: mellom 2,54 cm (1 inch) og 5,715 (2¼ inch).

Midthullets innløp: mellom 0,00 og 0,95 cm (0,375 inch).