9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for turneringsleder, jury og dommere.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

9.1 - Regler for turneringsleder (TL)

9.2 - Regler for jury

9.3 - Regler for dommer

9.4 - Regler for hoveddommer (HD)