9.11 - Alvorlige feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 9 - 10-Ball >

9.11 - Alvorlige feil

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

For 6.14 Tre feil på rad er straffen tap av parti. Ved 6.17 Usportslig opptreden velger dommeren en type straff som tilsvarer art av overtredelse.