9.1 - Regler for turneringsleder (TL)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer >

9.1 - Regler for turneringsleder (TL)

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for turneringsledere (TL).

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

9.1.1 - Autorisert TL

9.1.2 - Utdanning og eksaminering

9.1.3 - Bekledning og oppførsel

9.1.4 - Oppgaver og plikter

 

Se også 10.2.5 - Turneringsledelse og jury