9.1.2 - Utdanning og eksaminering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.1 - Regler for turneringsleder (TL) >

9.1.2 - Utdanning og eksaminering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB nominerer TL til utdanning og eksaminering i internasjonalt forbunds regi, og svarer da også for de kostnader som er forbundet med dette (reise, losji, diett, kursavgift og utdanningsmateriell). Krav på egenandel kan forekomme.

 

2.Medlemsklubb nominerer deltakere for utdanning og eksaminering til TL i NBs regi, og svarer da også for de kostnader som er forbundet med dette (se punkt 1 overfor).

 

3.Innhold og kursmateriell for NBs utdanning av TL fastslås av NB, og inkluderer bearbeidning og gjennomgang av spilleregler, relevante deler av turneringsbestemmelser og TLs rettigheter, plikter og forholdsregler.

 

4.Den som fullfører NBs kurs for TL i samsvar med gjeldende krav, og som består de prøver som gjennomføres, blir av NB autorisert til å lede de turneringer som arrangeres direkte av NB, eller indirekte av NB via medlemsklubb.

 

5.Autorisert TL mottar fra NB kursbevis/diplom.
 

6.For å opprettholde sin status som av NB autorisert TL, må denne lede minst én turnering per to år.

 

7.Autorisasjon kan av NB tilbaketrekkes når som helst, dersom det bedømmes at en TL ikke har oppfylt minimumskrav til innsats, har brutt sine plikter, eller har brutt mot gjeldende forskrifter hva angår bekledning, oppførsel og forholdsregler.

8.Ettersom TBR og de lovverk som styrer idrettens utvikling stadig er formål for endringer og tillegg, så er det forbeholdt NB retten å kreve videreutdanning av TL for opprettholdelse av autorisasjon.