9.1.3 - Bekledning og oppførsel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.1 - Regler for turneringsleder (TL) >

9.1.3 - Bekledning og oppførsel

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.TL må bære offisiell NB overdel, som kan bestilles fra forbundskontoret.

 

2.Bukse og sko skal oppfylle de regler som til enhver tid er gjeldende for utøvere.

 

3.En av NB autorisert TL forventes å opptre korrekt og forbilledlig under utøvelsen av alle sine plikter i forbindelse med en turnering.