9.1.4 - Oppgaver og plikter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.1 - Regler for turneringsleder (TL) >

9.1.4 - Oppgaver og plikter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

I det følgende listes opp ulike oppgaver som påligger ansvarlig TL i forbindelse med turnering:

 

1.I den grad som dette ikke allerede på forhånd er angitt i TBR, så skal detaljer som spilleform, seeding, distanser og spilleplan angis i samarbeid med NB og/eller lokal arrangør i god tid før turneringen annonseres og innbydelse distribueres.

 

2.For å muliggjøre eventuell korrektur før turneringen skal det kontrolleres at;

 

a)lokalet i sin helhet, og arenaen spesielt (med tanke på avstand mellom bord og vegger, mellom bord og bord, etc.) oppfyller alle krav,

b)alt utstyr innfrir de spesifikasjoner som foreskrives, og finnes tilgjengelig i nødvendig antall (bord, belysning, duk, baller, kritt, brekkmatter, etc.).

 

3.Når påmeldingsfristen har gått ut, skal seeding foretas etter gjeldende regler, og trekning overvåkes (ev. ved telefonkontakt) av minimum én annen person fra en annen klubb. Når trekning annonseres skal personer involvert navngis.

 

4.Turneringssjefen i NB kan som den eneste foreta en trekning alene og ikke under oppsyn.

 

5.Spilleskjemaet, som omfatter starttid (med hensyn til regler for oppmøte, etc.) for alle deltakere, skal publiseres på NBs offisielle Facebookside "Biljardturneringer i Norge" (senest 15 timer før matchstart når det handler om nasjonale og regionale turneringer).

 

6.En jury skal utnevnes i samsvar med TBR.

 

7.Før offisiell matchstart i den første runden skal deltakerne ha blitt informert om følgende:

 

a.Eventuelle regler og bestemmelser som avviker fra TBR.

b.Utstyr (bord, duk, baller) inklusive hullenes størrelse, hvorvidt bordene er ”tappet”, eller om brekkmatte eller normal trekant skal anvendes.

c.Distanser og brekkregel.

d.Rett til én pause for toalettbesøk pr. match.

e.Shot-clock.

f.Anti-doping, alkohol og tobakk.

g.Kleskode.

h.Mobilforbud.

i.Tilstedeværelse i forhold til starttid.

j.Oppvarmingsregler.

k.Dommer.

l.Presentasjon av jurymedlemmer.

m.Tilstedeværelse og kleskode i forbindelse med premieutdeling.

 

8.Alt skal gjøres for at publisert tidsskjema holdes. Som grunnregel gjelder at matcher kan annonseres/påbegynnes opp til 30 minutter forut for offisiell matchstart. Dersom ikke alle bord er ledige når en runde skal påbegynnes (på grunn av matcher som drar ut i tid), skal de matcher med tilgjengelige bord startes.

 

9.Gjøre alle tilskuere (inkl. sponsorer, gjester, funksjonærer, etc) oppmerksomme på de regler som gjelder (skal gjentas under turneringens gang) når det gjelder fotografering (kun uten blits), mobiltelefon (avslått eller lydløs og uten vibrering), tobakk (røyking er forbudt) og alkohol (ingen inntak av alkoholholdige drikker i arenaen). Tilskuere som bryter med disse reglene skal bortvises fra arenaen. TL skal til NB rapportere utøvere som i egenskap av å være tilskuere bryter disse reglene.

 

10.Resultatservice med oppdatering runde for runde.

 

11.Påse at premieutdeling blir gjennomført på et representativt og verdig vis umiddelbart etter at finalen har blitt ferdigspilt. I NM (alle grener og disipliner) skal flagg og nasjonalsang være en del av premieseremonien. Dersom finalen i forbindelse med et NM starter sent (se 10.2.3), eller tar lengre tid enn forventet, skal følgende regel benyttes for premieutdeling:

 

a.Utøver som skal reise med på forhånd reservert fly eller tog (tidligst kl. 20:00) skal gis tillatelse til å motta sin premie på forhånd for å rekke sitt fly/tog i tide.

b.Utøver som reiser med egen bil og som har en sammenlagt reisetid på tilsvarende seks (6) timer eller mer, skal også gis tillatelse til å motta premie på forhånd.

c.Arrangørklubb må tilse at alle utøvere som har kvalifisert seg for semifinale blir fotografert sammen. Når en utøver får sin premie utdelt i forkant av premieutdeling, skal arrangør / turneringsleder tilse at også dette blir fotografert.

d.Alle andre premievinnere må delta i premieutdeling når den gjennomføres.

 

12.Så snart som mulig, og senest kl. 22:00 etter avsluttet turnering, ha:

 

a.Ferdigstilt turnering i CueScore med samtlige matchresultater og spillerstatistikk.

b.Evaluering av tidsplan basert på når første runde startet og når siste runde ble ferdigspilt, gjennomsnittlig bruk av tid ved forskjellige distanser (ikke obligatorisk), og ​​mulige årsaker som eventuelt førte til forsinkelse.

c.Liste over forseelser mot TBR og de disiplinære tiltak som ble vedtatt.

d.Anbefalinger på hva som kan forbedres i fra et organisatorisk synpunkt, likeså også hva angår lokale og utstyr (ikke obligatorisk).

e.Eventuelle kommentarer vedrørende samarbeidet med NB og lokal arrangør (ikke obligatorisk).