9.3 - Regler for dommer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer >

9.3 - Regler for dommer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for dommere.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

9.3.1 - Autorisert dommer

9.3.2 - Utdanning og eksaminering

9.3.3 - Bekledning og oppførsel

9.3.4 - Oppgaver og plikter

9.3.5 - Dommer ansvarlig for et eller flere bord

9.3.6 - Match uten dommer