9.3.1 - Autorisert dommer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.3 - Regler for dommer >

9.3.1 - Autorisert dommer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Internasjonalt er det de internasjonale forbundene som er ansvarlige for utdanning, eksaminering og autorisasjon av dommere.

 

2.Nasjonalt er det NB som er ansvarlig for utdanning, eksaminering og autorisasjon av dommere.

 

3.I forbindelse med internasjonale og europeiske turneringer (uansett gren, disiplin og kategori) som arrangeres i Norge, utnevnes dommere av ansvarlig internasjonalt forbund og NB har forslagsrett.

 

4.Dersom dommere skal benyttes i forbindelse med nasjonale turneringer som NM (uansett gren, disiplin og kategori), Norgescup, NUM og av NB godkjente turneringer, utnevnes disse av NB og lokal arrangør har forslagsrett.

 

5.Dersom dommere skqal benyttes i forbindelse med regionale og lokale turneringer (RT/LT - uansett gren, disiplin og kategori), utnevnes dommer(e) av lokal arrangør.