9.3.2 - Utdanning og eksaminering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.3 - Regler for dommer >

9.3.2 - Utdanning og eksaminering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB nominerer dommere til utdanning og eksaminering i internasjonalt forbunds regi, og svarer da også for de kostnader som er forbundet med dette (reise, losji, diett, kursavgift og utdanningsmateriell). Krav på egenandel kan forekomme.

 

2.Medlemsklubb nominerer deltakere for utdanning og eksaminering til dommere i NBs regi, og svarer da også for de kostnader som er forbundet med dette (se punkt 1 ovenfor).

 

3.Innhold og kursmateriell for NBs utdanning av dommere fastslås av NB, og inkluderer bearbeidning og gjennomgang av spilleregler, relevante deler av turneringsbestemmelser og en dommers rettigheter, plikter og forholdsregler.

 

4.Den som fullfører NBs kurs for dommer i samsvar med gjeldende krav, og som består de prøver som gjennomføres, blir av NB autorisert til å lede matcher i de turneringer hvor dommere skal benyttes.

 

5.Autorisert dommer mottar fra NB kursbevis og lisens. Lisens skal presenteres i forbindelse med turnering dersom dette blir etterspurt.
 

6.For å opprettholde sin status som av NB autorisert dommer, må denne lede matcher i minst 1 (én) turnering per 2 (to) år.

 

7.Autorisasjon kan av NB tilbaketrekkes når som helst, dersom det bedømmes at en dommer ikke har oppfylt minimumskrav til innsats, har brutt sine plikter, eller har brutt mot gjeldende forskrifter når det gjelder bekledning, oppførsel og forholdsregler. Når autorisasjon tilbaketrekkes, skal lisens returneres til NB uten unødig forsinkelse.

 

8.Ettersom TBR som styrer idrettens utvikling stadig er formål for endringer og tillegg, så er det forbeholdt NB retten til å kreve videreutdanning av dommere for opprettholdelse av autorisasjon.