9.3.3 - Bekledning og oppførsel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.3 - Regler for dommer >

9.3.3 - Bekledning og oppførsel

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En dommer må bære offisiell NB overdel, som kan rekvireres av autorisert dommer via NBs hjemmeside.

 

2.Bukse og sko skal oppfylle de regler som til enhver tid er gjeldende for utøvere.

 

3.En av NB autorisert dommer forventes å opptre korrekt og forbilledlig under utøvelsen av alle sine plikter i forbindelse med turnering.

 

4.Autorisert dommer som ikke forholder seg til reglene for bekledning og/eller oppførsel kan bli objekt for straffetiltak, og kan få sin autorisasjon som dommer inndratt.