9.3.5 - Dommer ansvarlig for et eller flere bord

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.3 - Regler for dommer >

9.3.5 - Dommer ansvarlig for et eller flere bord

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Som en grunnleggende regel internasjonalt gjelder at alle turneringer i Carambole og Snooker gjennomføres med dommere, og i Pool uten. I tillegg er det slik at i Carambole og i Snooker er respektive dommer kun ansvarlig for en match og et bord til enhver tid, mens en dommer i Pool vanligvis er ansvarlig for et antall matcher og bord.

 

2.Det er vanlig for en dommer i Pool å være ansvarlig for fire matcher på like mange bord samtidig – i sjeldne tilfeller mer (maksimalt seks bord).

 

3.Når en dommer er ansvarlig for en rekke matcher gjelder noen av dommerens ansvar og plikter på forskjellig måte i forhold til det som er beskrevet i 9.3.4 ovenfor.

 

a.Dommeren er å anse som passiv til han av en eller begge utøverne (lagene) har blitt bedt om å dømme. Hvis en dommer ikke har blitt bedt om å dømme kan han ikke kommentere et mulig regelbrudd som han kan ha sett (unntatt situasjoner der usportslig opptreden oppstår).

b.Som alltid gjelder at utøverne er ansvarlige for å kjenne til og for å følge alle reglene.

c.Den utøver som ikke er på bordet utfører alle de oppgaver som ellers dommeren ville ha vært ansvarlig for.

d.Hvis utøveren på bordet (eller den utøver som ikke er på bordet) før et støt skal bli gjennomført, mener at det kan være vanskelig å fastslå om støtet gjøres på riktig måte, eller ikke, så skal dommer tilkalles for å overvåke den. Begge utøverne har rett til å utsette spillet til de er komfortable med den måte som en situasjon blir overvåket.

e.Dersom det oppstår en tvist mellom utøverne i en match som ikke er under oppsikt av en dommer, og en dommer er bedt om å ta en avgjørelse uten å ha sett situasjonen som førte til tvisten, må dommeren sikre seg en tilstrekkelig forståelse av hva som har skjedd, dersom det er mulig. Dette kan omfatte at andre vitner blir hørt, at eventuelt videoopptak blir studert, eller ved at støtet simuleres på nytt.

f.Hvis en dommer er bedt om å fastslå om et støt var riktig eller ikke, og det ikke er bevis for at et regelbrudd er begått (unntatt en utøveres påstand), må dommeren bestemme at ingen feil ble begått.