9.3.6 - Match uten dommer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.3 - Regler for dommer >

9.3.6 - Match uten dommer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Generelt for turneringer som inngår i NC og RT gjelder at de gjennomføres uten dommere. Når en match mangler aktiv dommer, er det utøvernes ansvar å ta over noen av de funksjoner og det ansvar som en dommer ellers ville ha hatt.

 

2.Utøveren, som i en gitt situasjon ikke er aktiv på bordet, er ansvarlig for å legge opp og gjenplassere baller, fjerne brekkmatten så snart situasjonen på bordet tillater dette, og varsle den aktive utøveren om eventuelle regler som denne må være spesielt oppmerksom på (f eks 3-feils-regelen), etc.

 

3.Den ikke-aktive utøveren overvåker også motstander slik at denne følger gjeldende regler og ikke gjør seg skyldig i en feil. Når den ikke-aktive utøveren kunngjør at et regelbrudd har blitt gjort, og den aktive utøveren ikke godtar dette, skal dommer (eller HD/TL når dommer ikke er til stede) tilkalles for en avgjørelse.

 

4.Når det ikke er mulig for en dommere (HD/TL) å avgjøre om en feil har blitt begått, og utøverne har forskjellige meninger, gjelder at ingen feil har blitt begått. For å unngå slike situasjoner er det den ikke-aktive utøverens plikt å tilkalle en dommer (eller turneringsleder) før et støt utføres, og hvor det er en spesiell grunn til å mistenke at en feil kan oppstå. Den aktive utøveren må vente til dommer er på plass før gjennomføring av støt.