9.4 - Regler for hoveddommer (HD)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer >

9.4 - Regler for hoveddommer (HD)

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for hoveddommere (HD).

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

9.4.1 - Autorisert HD

9.4.2 - Utdanning og eksaminering

9.4.3 - Bekledning og oppførsel

9.4.4 - Oppgaver og plikter