9.4.1 - Autorisert HD

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.4 - Regler for hoveddommer (HD) >

9.4.1 - Autorisert HD

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Internasjonalt er det de internasjonale forbundene som er ansvarlige for utdanning, eksaminering og autorisasjon av HD.

 

2.Nasjonalt er det NB som er ansvarlig for utdanning, eksaminering og autorisasjon av HD.

 

3.I forbindelse med internasjonale og europeiske turneringer (uansett gren, disiplin og kategori) som arrangeres i Norge, utnevnes HD av ansvarlig internasjonalt forbund og NB har forslagsrett.

 

4.Det er kun i forbindelse med gjennomføring av et NM (uansett gren, disiplin og kategori) eller en stor nasjonal turnering som har blitt godkjent av NB, som en HD kan bli nødvendig. HD utnevnes av NB og lokal arrangør har forslagsrett.