9.4.2 - Utdanning og eksaminering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.4 - Regler for hoveddommer (HD) >

9.4.2 - Utdanning og eksaminering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB nominerer HD til utdanning og eksaminering i internasjonalt forbunds regi, og svarer da også for de kostnader som er forbundet med dette (reise, losji, diett, kursavgift og utdanningsmateriell). Krav på egenandel kan forekomme.

 

2.Medlemsklubb nominerer dommere for utdanning og eksaminering til HD i NBs regi, og svarer da også for de kostnader som er forbundet med dette (se punkt 1 ovenfor).

 

3.Innhold og kursmateriell for NBs utdanning av HD fastslås av NB, og inkluderer bearbeidning og gjennomgang av spilleregler, relevante deler av turneringsbestemmelser og en HDs rettigheter, plikter og forholdsregler.

 

4.Den som fullfører NBs kurs for HD i samsvar med gjeldende krav, og som består de prøver som gjennomføres, blir av NB autorisert til å opptre som HD i de turneringer dersom HD skal benyttes.

 

5.Autorisert HD mottar fra NB kursbevis og lisens. Lisens skal presenteres i forbindelse med turnering hvis dette blir etterspurt.
 

6.For å opprettholde sin status som av NB autorisert HD må denne opptre som HD i minst 1 (én) turnering per 2 (to) år.

 

7.Autorisasjon kan av NB tilbaketrekkes når som helst, dersom det bedømmes at en HD ikke har oppfylt minimumskrav til innsats, har brutt sine plikter, eller har brutt mot gjeldende forskrifter hva angår bekledning, oppførsel og forholdsregler. Når autorisasjon tilbaketrekkes skal lisens returneres til NB uten unødig forsinkelse.

 

8.Ettersom TBR som styrer idrettens utvikling stadig er formål for endringer og tillegg, så er det forbeholdt NB retten å kreve videreutdanning av HD for opprettholdelse av autorisasjon.