9.4.3 - Bekledning og oppførsel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.4 - Regler for hoveddommer (HD) >

9.4.3 - Bekledning og oppførsel

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En HD må bære offisiell NB overdel, som kan rekvireres av autorisert HD via NBs hjemmeside.

 

2.Bukse og sko skal oppfylle de regler som til enhver tid er gjeldende for utøvere.

 

3.En av NB autorisert HD forventes å opptre korrekt og forbilledlig under utøvelsen av alle sine plikter i forbindelse med turnering.

 

4.Autorisert HD som ikke forholder seg til reglene for bekledning og/eller oppførsel kan bli objekt for straffetiltak, og kan få sin autorisasjon som HD inndratt.