9.4.4 - Oppgaver og plikter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.4 - Regler for hoveddommer (HD) >

9.4.4 - Oppgaver og plikter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Før turneringen er det HDs ansvar, i samråd med TL, å avgjøre om:

 

a.dommere i det hele tatt skal benyttes (hvis ikke krav om dette foreligger fra NB),

b.hver enkelt match skal ledes av dommere,

c.dommer skal være ansvarlig for mer enn et bord, og

d.hvor mange dommere som er nødvendig for å gjennomføre den aktuelle turneringen basert på antall utøvere, format (puljespill, enkelcup eller dubbelcup), antall biljardbord som skal brukes, tidsskjemaet og nødvendige pauser (hvile, mat, søvn) som dommerne trenger for å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

 

2.Dersom ingen dommer skal brukes for gjennomføring av en turnering, skal HD, eller hans assistent når HD har pause, fungere som dommer basert på reglene som er beskrevet i 9.3.4 og 9.3.5 ovenfor.

 

3.Hvis dommere skal settes inn må HD, eller hans assistent når HD har pause, sikre at alle dommere har:

 

a.gyldig lisens,

b.riktig antrekk,

c.kunnskap om de spesifikke regler og bestemmelser som gjelder for den aktuelle turneringen,

d.en oppdragsliste tilpasset aktuell turnering,

e.kjennskap til ethvert teknisk utstyr som skal benyttes (elektroniske resultattavler, etc.),

f.foretatt alle forberedelsene i forkant av matchen, og

g.har tilgang til alle de forskjellige verktøyene som de trenger for å utføre sine oppgaver.

 

4.Hvis dommere ikke skal settes inn må HD sikre at han har:

 

a.et innsatsskjema tilpasset aktuell turnering, som klargjør når HD eller hans assistent er ansvarlig for overvåkingen av matchene,  

b.kunnskap om de spesifikke regler og bestemmelser som gjelder for den aktuelle turneringen,

c.kjennskap til ethvert teknisk utstyr som skal benyttes, og

d.har tilgang til alle de forskjellige verktøyene som trengs for å utføre sine oppgaver.

 

5.HD har ansvaret for å fatte beslutninger om hvilke regler og bestemmelser som skal tillempes, og tolkning av disse, når en tvist oppstår mellom utøverne (hvis ingen dommer overvåker matchen), eller mellom utøvere og dommere.

 

6.I turnering som overvåkes av dommere og HD er TL øverste myndighet, og hans avgjørelser kan under turneringen ikke ankes til en høyere myndighet. Når enten dommere eller HD ikke er til stede i en turnering, er juryen høyesterett, og avgjørelser av juryen kan under turneringen ikke ankes til en høyere myndighet.

 

7.Beslutninger tatt av HD (når dommer har tatt en første avgjørelse og HD opptrer i rollen som HD) eller TL (når HD eller dommer har tatt en første avgjørelse) kan bare ankes gjennom skriftlig protest.

 

8.Så snart som mulig, og senest kl. 09:00 første hverdag etter avsluttet turnering, skal HD skriftlig rapportere til NB om:

 

a.dommernes innsats,

b.regler og bestemmelser som måtte bli tatt i bruk, eller tolkes, i fravær av pre-eksisterende regel, bestemmelse eller tolkning i en gitt situasjon,

c.forseelser mot TBR og de disiplinære tiltak som ble besluttet,¨

d.skriftlige protester som ble behandlet, samt de vedtak som ble fattet, og

e.hvordan samarbeidet mellom dommere, HD, TL, jury og arrangør har fungert.