9.5 - Støt som må meldes

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 9 - 10-Ball >

9.5 - Støt som må meldes

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Når en utøver forsøker å senke en ball (unntatt ved brekk) må han melde hvilken ball som skal senkes hvor, om ikke støtet er helt åpenbart. Detaljer som vant, kontakt med andre baller eller om andre baller skal senkes er ikke relevant.

 

For at et meldt støt skal gjelde, må dommer være fornøyd at det tiltenkte støtet ble laget, så hvis det er noen sjanse for misforståelser, f.eks. vant eller kombinasjoner som skal benyttes, så må utøveren ha angitt hvilken ball som skal gjøres hvor. Hvis dommeren eller motstander er usikker på hvilken ball som skal gjøres hvor, kan han be om at støtet skal meldes.