9.9 - Replassering av baller på fotprikk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 9 - 10-Ball >

9.9 - Replassering av baller på fotprikk

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Dersom 10-ballen går i hull som følge av en feil, en push out, ved brekk, uten å ha blitt meldt, i feil hull, hopper ut av bordet eller etter å ha blitt meldt, men før den er siste gjenværende ball, skal den replasseres på fotprikk (se 1.4 Replassere baller på fotprikk). Ingen andre objektballer skal replasseres.