§ 12 Budsjett

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > III - Økonomi >

§ 12 Budsjett

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.På Biljardtinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

 

2.Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

 

3.Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.