§ 13 Utlån og garanti

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > III - Økonomi >

§ 13 Utlån og garanti

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.Norges Biljardforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Biljardforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.