§ 23 Valgkomité

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 23 Valgkomité

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Valgkomiteen velges på Biljardtinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på Biljardtinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomitéen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.