§ 24 Disiplinærutvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 24 Disiplinærutvalg

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Disiplinærutvalg velges på biljardtinget etter innstilling fra Valgkomitéen for én tingperiode.

 

Utvalget skal behandle alle saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor vedtekter, regler og/eller bestemmelser har blitt krenket av part som omfattes av Norges Biljardforbund og dens organisasjonsledds virksomhet. Dette inkluderer saker som allerede er behandlet av turneringsleder og jury i forbindelse med turnering.

 

Saker som omfattes av NIFs straffebestemmelser eller bestemmelser om doping skal ikke behandles av utvalget.