A - Generelle bestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin >

A - Generelle bestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler generelle bestemmelser.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

Artikkel 51 - Benevnelser på ballene

Artikkel 52 - Sperrede soner på biljardbordet

Artikkel 53 - Plassering av ballene i Cadre

Artikkel 54 - Sonefeil