Aktivitetsverdiene

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 > Visjon og verdier >

Aktivitetsverdiene

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Glede
Biljardsporten skal være arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser, hvor gleden ved å mestre er viktig. Visjonen «Biljard for alle» innebærer også at alle er like viktige, uansett prestasjonsnivå.

«Biljard for alle» er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i organisasjonen.

I tingperioden skal det legges særlig vekt på at glede skal være en drivkraft og mål for alle som deltar, enten man er utøver, trener, leder, frivillig eller foresatt.

Fellesskap
Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker. Norsk biljard skal fremme fellesskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre klubber er viktige sosiale møteplasser og skal tilby åpne og inkluderende miljøer. Klubbene skal være et trygt sted å høre til. I klubben skal man vise respekt for hverandre, deres meninger, ulike prestasjoner og funksjoner.

I tingperioden skal det legges særlig vekt på at det bygges fellesskap mellom medlemmene i klubben på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad og sosial eller etnisk bakgrunn.

Helse
Deltakelse i norsk biljard skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil, og prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse. Helse skal være en positiv konsekvens av at biljardidretten har en helhetlig tilnærming til mennesket, og gjennom dette fremmer både utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.

Norsk biljard skal være en aktiv pådriver for et positivt kroppsbilde, fremme en doping fri idrett, og ta ansvar for rådgiving om kosthold og ernæring.

I tingperioden skal det legges særlig vekt på god rådgiving innenfor kosthold og ernæring, og at biljardutøvelsen ikke skal gå på bekostning av utøverens helse.

Ærlighet
Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, og opptre redelig og verdig i alle situasjoner. Alle ledere, på alle nivåer, har et ansvar for modellatferd. Uttatte landslagsutøvere er særlig viktige forbilder, og har god mulighet til å formidle verdier som fair play og en ren og ærlig biljardsport.

Biljardsportens utøvere og ledere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige. Usportslig opptreden som tøying av regler og utnytting av smutthull og uvesentlige feil hos andre skal unngås.

I tingperioden skal det legges særlig vekt på fair play.