Artikkel 11 - Biljardbord, vant, duk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 2 - Utstyr >

Artikkel 11 - Biljardbord, vant, duk

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

1.Biljardbordet er et bord der overflaten er rektangulær, helt glatt og horisontal.

 

2.Spilleflaten består av skifer med en tykkelse på minimum 45 mm eller av et annet materiale godkjent av UMB.

 

3.Avgrensningen av spilleflaten er gjort ved gummivant dekket med duk i en høyde av 37 mm over spilleflaten, målt fra det punktet på gummivantet som ligger nærmest midten av bordet. Et avvik på pluss eller minus 1 mm er akseptert.

 

4.Størrelsen på den frie spilleflaten er 2,84 m i lengden og 1,42 meter i bredden. Et avvik på inntil 5 mm pluss eller minus er akseptert.

 

5.Gummivantene er festet til hele lengden av en ekstern ramme på 12,5 centimeter bredde hvor overflaten er helt glatt og av en homogen farge. Et avvik på pluss eller minus 1 cm er tillatt. Utelukkende en kvalitet på vantene som er anerkjent og godkjent av UMB kan brukes.

 

6.Den horisontale flaten i ytterkant av vantene skal ha uutslettelige merker (diamanter) med en fast avstand seg imellom tilsvarende 1/8 av lengden på spilleflaten. Verken merker fra produsent eller noen andre merker vil være tillatt festet til denne overflaten rundt vantene.

 

7.Duken som dekker spilleflaten må være ny og må ha en kvalitet og farge som er godkjent av UMB. De nødvendige detaljene er publisert av UMB i slutten av kapittel I i «World Organization Rules». Duken må dekke hele overflaten av skifer samt vantene. Utelukkende en kvalitet av stoff som er anerkjent og autorisert av UMB kan brukes.

 

8.Høyden på carambolebordet målt fra bakken til spilleflaten må være mellom 75 og 80 cm.

 

9.Carambolebord ment for en offisiell turnering skal være utstyrt med elektrisk oppvarming for å eliminere fuktighet i skifer og duk. Denne oppvarmingen med tilhørende termostat skal være slått på fra bordet er satt opp og gjennom hele konkurransen for å sikre at ballene ruller best mulig.