Artikkel 22 - Forstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 3 - Felles regler for alle typer av Carambole >

Artikkel 22 - Forstøt

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

1.Dommeren plasserer den hvite og den gule ballen på startstreken, på hver sin side av linjen for startprikkene, ca. 30 centimeter fra hvert av langvantene. Den hvite ballen plasseres på høyre side og den gule ballen på venstre side. Den røde ballen plasseres på hodeprikken. Hvis begge utøvere insisterer på å spille førstøtet med samme ball, vil dommeren trekke lodd.

 

2.Ballene må spilles i retning av hodevantet. Begge ballene må være i bevegelse før en av dem når hodevantet. Hvis dette ikke er tilfelle, gjentas støtet for begge utøvere. Den utøveren som forårsaker to ganger slik gjentagelse taper valget om å begynne. Det er ikke adgang til å bruke stand-in til førstøtet.

 

3.Hvis ballene har berørt hverandre på veien, vil den spiller hvis ball har forlatt egen halvdel av spilleoverflaten tape førstøtet om å starte.

 

4.Hvis de to ballene har berørt hverandre på veien, og hvis det er umulig å bestemme hvem som har gjort feil, skal førstøtet gjentas. Førstøtet skal også gjentas dersom ballene ender opp i samme avstand fra fotvantet.

 

5.Hvis ballen til en utøver berører den røde ballen, vil denne utøveren miste muligheten til å begynne matchen.

 

6.Utøveren som har ballen som stopper nærmest fotvantet, har valget om enten å starte selv eller overlate starten av matchen til motstanderen.