Artikkel 26 - Avbrudd i løpet av matchen

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 3 - Felles regler for alle typer av Carambole >

Artikkel 26 - Avbrudd i løpet av matchen

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

1.En utøver som forlater plassen sin i løpet av matchen uten tillatelse av dommeren taper matchen med denne gesten. Eventuell force majeure oppstått under mesterskapet vil måtte vurderes av den offisielle representanten for UMB eller hans stedfortreder.

 

2.Enhver utøver som nekter å fortsette matchen etter dommerens anmodning vil bli ekskludert fra mesterskapet.